За нас

 

Capture 236x147 crop and resize to fit 478b24840aИХБ МЕТАЛ КАСТИНГС АД  (предишно наименование ЛЕЯРМАШ АД) е акционерно дружество с мажоритарен акционер ЗММ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД, основано през 2001 год. Първоначално леярната е построена през 1958 г. и разполага със самостоятелно обособени производствени мощности, които не са прекратявали своята дейност от изграждането си до днес.

ЗММ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД е водещият Европейски производител на универсални и цифрови стругове, електродвигатели и хидрогенератори, които се изнасят в повече от 80 държави по света. За допълнителна информация, моля посетете уебстраницата на групата: www.zmmbulgaria.com.

ЗММ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ е част от ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ, която е една от най-големите индустриални групи в България, занимавайки се основно с морски транспорт, пристанищни дейности, корабостроене и кораборемонт, машиностроене и др. Може да намерите повече информация на: www.bulgariaholding.com.

ТРАДИЦИЯ  ●  ИНОВАЦИИ  ●  КАЧЕСТВО

about usНашата цел е да се превърнем в най-надеждния, най-търсения и най-високо качествения доставчик на отливки на българския и европейския пазар, да отговорим на нуждите и изискванията на нашите клиенти, с все по-високотехнологични, иновационни и ефективни решения, както и да затвърдим позициите си на компания с богат опит и традиции в сферата на металолеенето.

Нашата философия се основава на индивидуалният подход и сътрудничеството с всеки един от клиентите ни, като смятаме, че тя ще бъде основата за изграждането на дългогодишни и ползотворни отношения. Ние сме твърдо убедени, че в лицето на ИХБ МЕТАЛ КАСТИНС ще намерите  професионален и лоялен партньор. 

 

ПРОИЗВОДСТВО НА ОТЛИВКИ ОТ СИВ И СФЕРОГРАФИТЕН ЧУГУН

Отливките на нашата компания са добре известни сред крайните потребители в производството на всички видове металорежещи машини и металообработващи машини, предлагаме изключително широка гама от отливки за универсални стругове, стругове с цифрово-програмно управление, като тела, шейни, колони, задни седла, основи, подавателни и скоростни кутии и много много др., произвеждаме части за хидрогенератори и електродвигатели, помпи и т.н. в цяла Европа. Ние предлагаме също така и моделно-сърцева екипировка, която е в съответствие с нашата собствена леярска технология и гарантира високото качество на вътрешните и външните повърхнини на отливките.

Нашите основни движещи сили са непрекъснатото усъвършенстване и развитие, внедряванеот на нови технологии и иновации. Този процес стартира през 2008 год. като от тогава леярната работи с индукционна пещ INDUCTOTERM 2x5t Dual Track. В края на 2014 год. ИХБ МЕТАЛ КАСТИНГС инсталира три чисто нови иновативни смесителя за смесването на пясъка. В началото на 2015 год. ние напълно ренувирахме регенерационната си система.  Продължаваме да развиваме своите производствени мощности и гледаме напред към нови решения и бъдещи възможности. 

 • ИХБ МЕТАЛ КАСТИНГС има традиции в леенетo на отливки от модифициран сив чугун - съгласно EN 1561 и модифициран чугун - съгласно EN 1563.
 • Специализарани сме в производството на отливки със средна и висока степен на сложност в еиднични и малки серии (приблизително 30 бр. за месец) в единични тегла, както следва:
  • За сив чугун – от 80 до 8 000 кг за бр.;
  • За сферографитен чугун – от 50 до 3 000 кг за бр.;
 • Способни сме да произведем широка гама от дървени модели и сърцева екипировка съгласно изискванията на нашата собствена леярска технология, осигурявайки клас на точност от  GTB17 до GTB18 съгласно стандарта DIN1685.
 • Производственият капацитет на леярната е повече от 4000 тона годишно.
 • Отливките могат да се предлагат с и без груба механична обработка, в съответсвие с клиентските предпочитания. 
 • В леярната е въведена и сертифицирана система за управление на качеството, в съответствие с всички изисквания на EN ISO 9001.
 • Нашите служители имат необходимата професионална квалификация, знания и опит за производството на високо качествени отливки.
missing image

СЕРТИФИКАТ

ИХБ МЕТАЛ КАСТИНГС АД е сертифицирана по международния стандарт за системи за управление на качеството ISO 9001 2008