Екип

 

Dewey Hall

инж. БОЯН
ДИМИТРОВ

Изпълнителен Директор

Dewey Hall

инж. ПЛАМЕН
НИКОЛОВ

Зам. Директор

Dewey Hall

инж. АНАТОЛИЙ
КОЗАРЕВ

Главен технолог

Dewey Hall

ЕЛЗА
КОСТАДИНОВА

Главен счетоводител