Дейности

 

Почистването на отливките се извършва в отделен участък. 

Включва отделяне на леякови системи, шмиргеловане, дробометно почистване в камера “Cogeim” – Италия.

 Почистването на отливките се извършва в отделен участък и включва отделяне на леякови системи, шмиргеловане, дробометно почистване в камера “Cogeim” – Италия, чрез 5 турбини и скорост на дробинките – 80 м/сек.

Размерите на дробометната камера са: 3 000 х 3 500 х 5 350 мм.

По желание на клиента може да се направи и пясъкостуене на отливките по изискванията на ISO 8501 – 1/1994.