Дейности

 

С получения чрез индукционна пещ течен метал се заливат готовите форми и след кристализация се получава отливка, отговаряща на зададените технически параметри.

News1 278x250 crop 478b24840a
Топилният участък, в който е получен течният метал, включва следните агрегати:

 • Индукционна пещ Inductotherm 2x5t Dual Track;
 • Индукционна пещ Radyne - Англия. Оборудвана с два сменяеми тигела, съответно с вместимост – 5 тона и 2,5 тона;
 • Индукционна пещ AEG – Elotherm - Германия. Вместимост-500 кг.

 

Към леярната има складово стопанство и участък за подготовка на метала преди неговото претопяване. В шихтата се влага нов леярски чугун, стоманен и чугунен скрап, собствен възврат, феросплави, модификатори, навъглеродители и други, контролирани чрез сертификати и собствени анализи. ИХБ МЕТАЛ КАСТИНГС АД – София използва висококачествени модификатори за сив и сферографитен чугун от ELKEM-Норвегия.

ИХБ МЕТАЛ КАСТИНГС АД произвежда:

1. Отливки от модифицирани сиви чугуни съгласно EN 1561/2000, с единични тегла от 80 до 8000 кг., на брой от следните марки:

 • EN – GJL–150;
 • EN – GJL–200;
 • EN – GJL–250;
 • EN – GJL–300;
 • EN – GJL–350.

2. Отливки от модифицирани сферографитни чугуни съгласно EN 1563/2000, с единични тегла от 50 до 3000 кг., на брой от следните марки:

 • EN – GJS-400–15;
 • EN – GJS-500–7;
 • EN – GJS-600–3;
 • EN – GJS-700–2;