Дейности

 

Преработка на пясъка за повторното му използване за производство на леярски форми и сърца. След заливане и охлаждане, леярските форми

се освобождават от формовъчната смес, която се регенерира изцяло чрез инсталация “Клайн” – Германия, с две вибрационни мелници, охлаждане и прахоулавяне в кипящ слой, след което чрез нискоскоростен транспорт се добавя автоматично до работните участъци.