Дейности

 

Сърцата се произвеждат с пясъчно-фуранови смеси и фиксират в точно определено положение във формата, за да гарантират вътрешните кухини и повърхности на отливката.

Производството на сърца се извършва на основата на използуване на фуранови смоли.

Противопригарните бои – графитни и циркониеви, с разредител изопропанол, се доставят от фирмите заедно с фурановите смоли.

В участъка има два вида смесители.

  • Вертикален смесител Spartan III 305P – OMEGA (Англия) оборудван със системи за разпознаване на сърцевите кутии, използвайки радиочестотни идентификационни тагове - с производителност 6т./ч.
  • Forduth – Германия – с производителност 4т./ч.

Участъкът е оборудван също с механизирана ролгангова линия и станция за боядисване на сърцата.