Дейности

 

Допълнителни дейности, които се извършват в леярната.

laboratory 278x250 crop 478b24840a
ТЕРМИЧНА ОБРАБОТКА:

Термичната обработка, която предлагаме на своите клиенти се извършва в пещ модел SDO-125 – произведена в България.

Пещта работи с максималата температура Тmax = 1000 o С.

Размерите на работната камера, в която се залагат отливките са както следва: 2200 х 1000 х 1000 мм.

 

 

В пещта се извършват следните процеси на термична обработка:

 • Изкуствено стареене на отливки от сив чугун;
 • Феритизиращо отгряване на отливки от сферографитен чугун.

 

ГРУНДИРАНЕ:

По желание на клиента се изпълнява грундиране на отливките.

КОНТРОЛ:

С цел гарантиране на високото качество и перфектното изпълнение се извършва контрол на

 • химически състав,
 • механични свойства,
 • твърдост,
 • металогафски анализ,
 • пясък
 • и смеси.

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ:

Химическата лаборатория притежава квантометър от ново поколение SPECTROMAXX за анализ на 26 химични елемента (за черни метали) и вграден компютър.

Металографската лаборатория разполага с техника за изследване структурата на металите в т.ч. микроскоп NEOPHOT 2.

Механичните изпитания на металите се правят на отделни машини за твърдост, якост и ударна жилавост. В отделен участък с прибори тип GEORG FISHER се извършват анализи върху пясъците, смесите и противопригарните бои.

Апаратите са минали задължителни прегледи, калибрация и сертификация от лицензираните органи.

РАЗМЕРЕН КОНТРОЛ:

Размерният контрол на отливките се извършва от квалифициран персонал, с голяма гама от мерителни инструменти и приспособления, върху мерителна маса.

МАГНИТНА ДЕФЕКТОСКОПИЯ:

По желание на клиента, може да бъде извършена магнитна дефектоскопия върху отливките.

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ:

ИХБ МЕТАЛ КАСТИНГС АД – София издава сертификати за качество на отливката, както следва:

 • Сертификат за химичен контрол;
 • Сертификат за механични свойства, твърдост и металографски анализ;
 • Сертификат за размерен контрол;
 • Сертификат за магнитна дефектоскопия;
 • Термограма за термична обработка;
 • Сертификат за изследване на пясъка, смесите и други.

Персоналът на ИХБ МЕТАЛ КАСТИНГС АД – София има необходимата професионална квалификация, знания и опит за производство на отливки с гарантирано високо качество.

В леярната има внедрена система за управление на качеството и притежава лиценз за работа по ISO 9001.