Дейности

 

Изработване на огнеупорни леярски форми на базата на фуранови смеси съобразени с техническите изисквания за всяка отливка - конфигурация, размери и маса.

Леярските форми и сърца се произвеждат с фуранови смеси. Използват се български кварцови пясъци.

Фурановaтa смолa се доставя от реномиран европейски производител Filly Mazzon - Италия.

Използват се смоли с ниско азотно съдържание. Формоването се осъществява в три работни участъка, специализирани в голямогабаритни отливки, средногабаритни отливки и дребногабаритни отливки, със следните смесителни машини:

  •  Смесител Spartan III 335AB – OMEGA (Англия)

Производителн производителност 35т/час в участъка за производство на едрогабаритни отливки.
Максимално единично тегло на отливките – до 10 000 кг.

Максимални размери на формовъчната каса: L = 9 200 mm, B = 1 400 mm, H = 1 150 mm.

  • Вертикален смесител Spartan III 310AB – OMEGA (Aнглия)

Производителност 12т/час в участъка за производство на средно и дребногабаритни отливки.

Максимално единично тегло на отливките – до 600 кг.

Размери на формовъчната каса: L = 1 500 mm, B = 1 000 mm, Hmax = 620 mm.